Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești 2020-12-17
39 / 2020 privind desemnarea reprezentantului Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” 2020-12-17
38 / 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2020-12-17
37 / 2020 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2020 2020-12-17
36 / 2020 Privind aprobarea rectificării a-V-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-12-17
35 / 2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Puiești, Județul Buzău 2020-11-26
34 / 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate , pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Puiești 2020-11-26
33 / 2020 privind alegerea Comisiei de validare și numărare a voturilor a Consiliului Local Puiești, pe perioada mandatului acestuia 2020-11-26
32 / 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile noiembrie 2020-ianuarie 2021 2020-11-26
31 / 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnice de alipire a două imobile aparținând domeniului public al comunei Puiești înscrise în C.F. nr.20580 și C.F. nr.30747, comuna Puiești , judeţul Buzău 2020-09-16
30 / 2020 Privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-09-16
29 / 2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” , program derulat de Compania Națională de Investiții 2020-08-31
28 / 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris în C.F. nr.20426, comuna Puiești , judeţul Buzău 2020-08-31
27 / 2020 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2020 2020-08-31
26 / 2020 Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-08-31
Înapoi