Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2020 Privind modificarea componenței unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Puiești ca urmare a validării mandatelor de consilier local a domnilor Petrescu Mihăiță , Nicola Dănuț și Stan Costel 2020-08-31
24 / 2020 Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Stan Costel 2020-08-31
23 / 2020 Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Nicola Dănuț 2020-08-31
22 / 2020 Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Petrescu Mihăiță 2020-08-31
21 / 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2020-08-31
20 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2020-06-29
19 / 2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Puiești este membru asociat 2020-05-29
18 / 2020 privind stabilirea unei suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Puiești 2020-05-29
17 / 2020 Privind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-05-29
16 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită confom Codului Administrativ 2020-04-30
15 / 2020 privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 cu rata inflației de 3,8% 2020-04-30
14 / 2020 Privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-04-30
13 / 2020 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2020 2020-04-30
12 / 2020 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2019 2020-04-30
11 / 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2020-04-30
Înapoi