Cadrul demografic

Structura şi fizionomia aşezărilor


Dacă se urmăreşte în timp evoluţia suprafeţelor vetrei satelor din comuna Puieşti, se poate observa că mărimea lor a suferit două procese:

  • un proces iniţial când satele erau în formare iar noii veniţi măreau continuu suprafeţele vetrelor satelor în care se aşezau. Acest proces a durat până după cel de-al II-lea război mondial.
  • un proces de restrângere a suprafeţelor locuite, început după terminarea celui de-al II-lea război mondial, proces datorat pe de o parte migrării populaţiei către alte zone, spre oras în special, şi nu în ultimul rând datorită aplicării legii sistematizării.

 

După formă, satele sunt neomogene, cu textura neordonată, iar ca structură sunt sate adunate cu un singur nucleu civic (mononucleare).

 

Locuitorii trăiesc în gospodării bine amenajate compuse din casă de locuit formată din trei - patru camere (chiar mai multe), precum şi anexe: bucătărie, grajd, magazie şi altele.

 

În trecut casele erau construite din paianţă (umplutură de nuiele prinse în furci de lemn verticale apoi umplută cu amestec de pământ şi paie tocate), iar in zilele noastre au fundaţia din beton armat, pereţii din cărămidă arsă fabricată la noi în comună, acoperişul din tablă galvanizată (mai rar ţigla), iar exteriorul frumos ornat cu diferite culori, folosind în ornamentaţie motive simple populare desenate sau în relief. Densitatea caselor în comuna Puieşti este mijlocie, aşezările fiind plasate de-a lungul râului Râmnic şi drumul judetean 202 Rm. Sărat - Ciorăşti.

 

După poziţia geografică sunt sate de terase, iar după mărime se împart in:

  • foarte mici - Lunca şi Plopi;
  • mici - Macrina şi Puieştii de Sus;
  • mijlocii - Puieştii de Jos, Nicoleşti, Dăscăleşti.

 

În urma aplicării reglementărilor privind sistematizarea şi modernizarea comunei, toate satele ce au fost construite în perioada 1960 - 1989, sunt case cu un etaj, iar în centrul comunei a fost construit un bloc cu două etaje (12 apartamente).Acest bloc este locuit in general de cei care fac naveta în comună, din alte localităţi şi era prevăzut să fie urmat de construirea a înă trei in apropiere, proiect care nu s-a mai realizat.

 

În prezent în comună există un număr de 1793 de locuinte din care un numar foarte mare de locuinţe noi construite de tinerii care s-au reîntors în sat.

Înapoi