Dezbateri publice

Dezbatere publica - Proiect impozite si taxe locale 2021

23-11-2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publicăîn calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna deceembrie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

-proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău

Share on Facebook

Anunt consultarea publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM)

29-10-2020

Primăria comunei Puiești supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului ”Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puiești, T19 Măzăriște, T62 Lacul Popii, județul Buzău”, realizat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi finanţat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială, consultare publică derulată online.

Share on Facebook

Dezbatere publica - Proiect indexare impozite si taxe locale 2021

16-03-2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna aprilie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

-proiect de hotărâre privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 cu rata inflației de 3,8% .

Share on Facebook

Dezbatere publica - Proiect bugetul local pe anul 2020

22-01-2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publicăîn calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna februarie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

1.Proiect de hotărâre privind aprobareabugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Puiești, județul Buzău -inițiator primar: Florin-Iulian Leaua

Share on Facebook

Dezbatere publica - Proiect impozite si taxe locale 2020

25-10-2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna noiembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

-proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău

Share on Facebook
Înapoi