Educație

Situaţia şcolilor din comună în trecut

 

Şcoala primară din Puieştii de Jos are un trecut de 120 de ani, datând din 1880, iar primul învăţător a fost Dumitru Constantinescu din satul Boldu. Şcoala a înfiinţat în casa Toanei Lupu; erau atunci 40-50 şcolari, printre care şi copiii satului Puieştii de Jos.

 

În anul 1886 şcoala funcţionează în casa lui Grigore Oprea Bălănică, învăţător fiind Petrache Valculescu, apoi şcoala se mută în casa preotului Şerban Popescu, iar invăţător era Petre Chiritoiu din Colibaşi.
Între anii 1820 - 1892 vine învăţător Vasile Nicolau şi şcoala funcţionează în casa lui Nicolae Aurică, iar de aici la Primărie până în anul 1910 când învăţătorul Zanifir Negoescu din Puieştii de Sus construieşte primele două săli de clasă din vechiul local.

 

Terenul de 5000 m2 pentru şcoală, a fost donat după răscoala din 1907 de către proprietarul englez Arthur Greiel, a cărei moşie a fost cumpărată de Ştefănescu Gaica care a făcut apel la săteni pentru a contribui alături de Primărie pentru construirea şi a celorlalte două săli de clasă ale localului şcolii, care nu se terminaseră.

 

Datorită creşterii numărului copiilor din sat, s-a închiriat o cameră din casa lui Constantin Tudor, apoi Petre I. Stănescu şi-a pus casa la dispoziţia şcolii fără nici o pretenţie materială.
Şcoala în această perioadă, dispunea de muzeu, cantină şcolară şi o mică farmacie.

Principalii dascăli care au slujit şcoala în trecut au fost:

  • Dumitru Coonstantinescu
  • Petrache Vălculescu
  • Petre Chiriţoiu
  • Vasile Nicolau
  • Zamfir Negoescu
  • Mariana Capritopol
  • Stana Anghel
  • Ion Serban
  • Vasile Oprescu
  • Ruxanda V. Oprescu

 

În anul 1937 s-a construit căminul cultural care a fost înzestrat cu aparat de radio, precum şi o mică bibliotecă.

 

Pentru satul Lunca a existat un lăcaş de cultura construit în 1915 fiind demolat 60 de ani mai tarziu pentru construirea actualului local al şcolii cu clasele I- IV. Şcoala actuală a fost construită în 1928 din iniţiativa profesorului Enache Ionescu. Ea avea două săli de clasă, un hol şi o cancelarie foarte mică. În 1938 - 1939 funcţionau clasele I - IV cu un efectiv de 300 elevi. Din 1967 şcoala s-a extins cu trei săli de clasa şi o cancelarie nouă.

 

Viaţa religioasă
Din totalul populaţiei, 98% sunt de credinţa ortodoxă, restul de 2% apartinând cultului adventist. În fiecare sat din comună există câte o biserică ortodoxă.

Înapoi