Impozite și taxe

LISTA CONTURILOR IBAN

în care se pot vira impozite şi taxe locale

BENEFICIAR: COMUNA PUIESTI

CUI: 2407885

ATENȚIE! DE MENȚIONAT BENEFICIARUL ȘI CUI-UL PE DOCUMENTUL DE PLATĂ!

TIPUL DE TAXA – IMPOZIT

CONT IBAN

 

 

Impozit (taxa) pe cladiri de la persoane fizice

RO38TREZ1672107020101XXX

Impozit (taxa) pe cladiri de la persoane juridice

RO85TREZ1672107020102XXX

Impozit (taxa) pe terenuri din INTRAVILAN (toate categoriile de folosinta) de la – persoane fizice

RO82TREZ1672107020201XXX

Impozit (taxa) pe terenuri din INTRAVILAN (toate categoriile de folosinta) de la – persoane juridice

RO32TREZ1672107020202XXX

Impozit pe terenul EXTRAVILAN

RO79TREZ1672107020203XXX

Impozit pe mijloacele de transport – persoane fizice

RO57TREZ1672116020201XXX

Impozit pe mijloacele de transport – persoane juridice

RO07TREZ1672116020202XXX

Alte taxe pe servicii specifice

RO62TREZ16721150250XXXXX

Alte impozite si taxe

RO37TREZ16721180250XXXXX

Taxe eliberarea autorizatie racorduri si bransamente

RO37TREZ16721180250XXXXX

Taxa pentru afisaj in scop de publicitate

RO37TREZ16721180250XXXXX

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate

RO37TREZ16721180250XXXXX

Inchirieri 

RO11TREZ16721A300530XXXX

Concesiune

RO11TREZ16721A300530XXXX

Venituri din prestari servicii

RO91TREZ16721330208XXXXX

Taxe timbru judiciare

RO68TREZ16721070203XXXXX

Amenzi de circulatie

RO37TREZ16721A350102XXXX

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit. publice

RO87TREZ16721390201XXXXX

 

Înapoi