Prezentare generală

 

CADRUL NATURAL
AȘEZAREA GEOGRAFICĂ


Situată la extremitatea nord - estică a judeţului Buzău, la 12 Km. de municipiul Rm. Sărat, comuna Puieşti ocupă o suprafaţă 10.017 Ha între următorii vecini:

 • la N si E - judeţul Vrancea - comunele: Bălesti, Sihlea şi Ciorăşti
 • la E - comunele Vâlcelele şi Balta Albă
 • la S - comunele Gergheasa, Boldu şi Balta Albă

 

Comuna Puieşti, din judeţul Buzău, este aşezată în nordul Bărăganului, respectiv în Campia Râmnicului, pe drumul judeţean 202 ce uneşte din oraşul Ramnicu - Sărat spre comuna Ciorăşti (jud. Vrancea). Este aşezată în plină câmpie la distanţa de 14 km (satul de reşedintă - Puieştii de Jos) la est de oraşul Râmnicul Sărat, de o parte şi de alta a râului Râmnic, fiind la graniţa cu judeţul Vrancea în nord.

 

Comuna este aşezată de-a lungul râului Râmnic ce scaldă teritoriul ei pe o distanţă de aproximativ 8 km. Satele ce intră în componenţa comunei sunt aşezate de-a lungul drumului cel mat scurt dintre Cotul Carpaţilor şi Cotul Dunării în apropiere de Galaţi, respectiv, punctul de cea mai mare altitudine estică de oraşul Râmnicul-Sărat.
Vecinii - fiind aşezată în nord-estul judeţului Buzău, comuna are ca vecini şi comune din judeţul Vrancea.

 • In nord se află comunele Băleşti şi Sihlea,
 • nord-est comuna Ciorăşti (toate din judeţul Vrancea), 
 • in sud comuna Balta Albă, Boldu şi Ghergheasa, 
 • in est comuna Vâlcelele, 
 • iar la vest comuna Râmnicelu.

 

Poziţia geografică a satelor faţă de satul de reşedinţă. Comuna are o suprafaţă de 10.000 de hectare şi intră în componenţa sa următoarele şapte sate:

 • Puieştii de Jos, este satul de reşedinţă aşezat în partea central-nordică a teritoriului comunei, la 14 km est de oraşul Rm. Sărat pe malul stâng al râului Râmnic;
 • Puieştii de Sus aşezat tot pe malul stâng al râului Râmnic în partea central-vestică a teritoriului comunei la distanţa de doi km. vest de satul Puieştii de Jos, satul de reşedintă;
 • Macrina, aşezat pe malul drept al râului Râmnic, în partea central-vestică a teritoriului comunei;
 • Plopi, aşezat pe malul drept al râului Râmnic în partea sud-vestică a teritoriului comunei.
 • Nicoleşti, aşezat pe malul drept al râului Râmnic în partea central-estică a teritoriului comunei;
 • Dăscăleşti, aşezat pe malul drept al râului Râmnic în partea de est a comunei;
 • Lunca, aşezat pe malul drept al râului Râmnic în partea sud-vestică a teritoriului comunei.

 

Aspecte de relief.
Forma de relief predominantă este câmpia. La constituţia geologică a teritoriului comunei, solurile predominante sunt:

 • nisipurile, 
 • pietrişurile, 
 • argila,
 • loessurile.

 

Caracteristici climatice.

Teritoriul comunei este tăiat de paralela de 45°30' ce trece prin nordul comunei, aceasta demonstrează că este asezată în plină zonă cu climă temperat continentală.
Vegetaţia şi fauna. Ţinând cont că teritoriul comunei este aşezat în plină zonă de climă temperat continentală, aici se întalneşte vegetaţie specifică stepei. Răspândirea animalelor este strâns legată de aşezarea geografică, clima, vegetaţie şi relief.
Contrastele mari climatice dintre iarnă si vară, umiditatea accentuată, lipsa de adăpost si vegetaţia mai puţin bogată sunt elemente care contribuie la restrângerea faunei pe teritoriul comunei Puieşti.

 

Fauna

Cele mat răspândite mamifere sunt:

 • popândăul, 
 • harciogul, 
 • şobolanul de câmp, 
 • iepurele de câmp, 
 • dihorul, 
 • vulpea, 
 • căprioara, 

Iar dintre păsări:

 • prepeliţa, 
 • graurul, 
 • ciocârlia, 
 • cioara, 
 • vrabia, 
 • porumbelul.
Înapoi