Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 41 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești 2020-12-11
Nr. 40 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Comunei Puiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” 2020-12-11
Nr. 39 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2020 2020-12-11
Nr. 38 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării a-V-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-12-11
Nr. 37 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2020-11-23
Nr. 36 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea Viceprimarului Comunei Puiești, Județul Buzău 2020-11-19
Nr. 35 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea comisiilor de specialitate , pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Puiești 2020-11-19
Nr. 34 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea Comisiei de validare și numărare a voturilor a Consiliului Local Puiești, pe perioada mandatului acestuia 2020-11-19
Nr. 33 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile noiembrie 2020-ianuarie 2021 2020-11-19
Nr. 32 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de alipire a două imobile aparținând domeniului public al comunei Puiești înscrise în C.F. nr.20580 și C.F. nr.30747, comuna Puiești , judeţul Buzău 2020-09-14
Nr. 31 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-09-11
Nr. 30 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” , program derulat de Compania Națională de Investiții 2020-08-26
Nr. 29 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris în C.F. nr.20426, comuna Puiești , judeţul Buzău 2020-08-26
Nr. 28 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2020 2020-08-26
Nr. 27 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-08-26
Înapoi