Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2018 al comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii gimnaziale Puiești pentru anul 2018 2018-02-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2017 2018-01-17
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiesti, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație” 2018-01-17
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă, altele de cât cele cauz ate de calamităţi naturale,incendii, accidente şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă , conform Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi comple tările ulterioare 2018-01-17
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social 2018-01-17
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2018-2019 2018-01-17
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2017 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 2017 2018-01-04
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2017-11-29
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 2016-11-28
Proiect impozite si taxe locale pentru anul 2016 2015-11-16
Înapoi