Nr. 29 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris în C.F. nr.20426, comuna Puiești , judeţul Buzău
2020-08-26

Înapoi