Nr. 30 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” , program derulat de Compania Națională de Investiții
2020-08-26

Înapoi