Anuțuri publice

Anunt sedinta ordinara in data de 17.12.2020

Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică ordinară în ziua de 17.12.2020 ,ora 10.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti

Dezbatere publica - Proiect impozite si taxe locale 2021

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publicăîn calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna deceembrie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

-proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău

Anunt sedinta ordinara in data de 26.11.2020

Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică ordinară în ziua de 26.11.2020,ora 10.00în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti 

Anunt gestionare reclamatii

Primăria comunei Puiești, județul Buzău, anunţă publicul interesat că începând cu data de 02.11.2020, în localitatea Puieștii de Jos (Extravilan T19) și Nicolești (extravilan T62) se execută lucrări de construcţie pentru investiţia “CONSTRUIREA UNOR PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA PUIEȘTI-T19 MAZARISTE, T62 LACUL POPII, JUDEŢUL BUZĂU”,

Anunt consultarea publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM)

Primăria comunei Puiești supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului ”Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puiești, T19 Măzăriște, T62 Lacul Popii, județul Buzău”, realizat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi finanţat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială, consultare publică derulată online.

Publicatie - Delimitare sectii votare - Alegeri locale 27.09.2020

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, republicată, cu modificările ulterioare precum și 84/2020,PRIMARUL COMUNEI PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU aduce la cunoștința alegătorilor din Circumscripția Electorală Comunală nr.60 Puiești, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile secțiilor de votare din comuna Puiești organizate pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 care vor avea loc în data de 27 septembrie 2020.

Anunt sedinta extraordinara in data de 16.09.2020

Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică extraordinară în ziua de 16.09.2020 ,ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti

Anunt sedinta ordinara in data de 31.08.2020

Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică ordinară în ziua de 31.08.2020 ,ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti

Anunt sedinta ordinara in data de 29.06.2020

Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică ordinară în ziua de 29.06.2020 ,ora 10.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti

Anunt sedinta ordinara in data de 29.05.2020

Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică ordinară în ziua de 29.05.2020 ,ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti

Anunt - Distribuire gratuita masti filtrante FFP1

Stimați locuitori ai Comunei Puiești,

Începând de astăzi, 04.05.2020, Primăria Comunei Puiești, va distribui gratuit , fiecărui locuitor al comunei câte 10 bucăți măști filtrante FFP1, douăstraturi (100g/mp+40g/mp) în vederea protejării populației în lupta împotriva coronavirusului SARS-COV 2, precum și pentru conformarea la măsurile dispuse privind obligativitatea purtării măștilor în spațiile publice închise.

Distribuirea măștilor de protecție va fi efectuată de către angajații Primăriei, în ordinea numerelor de case, pe fiecare stradăîn parte.

Eventualele neconcordanțe cu listele prestabilite, privind evidența populației vor fi corectate pe parcursul derulării acțiunii.

 

Cu stimă,

 

Primarul Comunei Puiești,

Florin-Iulian Leaua

Anunt sedinta ordinara in data de 30.04.2020

Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică ordinară în ziua de 30.04.2020 ,ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti

Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere

Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere

Vă semnalăm actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere, accesibil pe pagina https://stirioficiale.ro/, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate.

Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.

 

Înapoi