Dezbatere publica - Proiect bugetul local pe anul 2020
2020-01-22 13:25:43

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publicăîn calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna februarie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

1.Proiect de hotărâre privind aprobareabugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Puiești, județul Buzău -inițiator primar: Florin-Iulian Leaua

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariapuiești-bz.roşi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei Comunei Puiești, la secretariat, până cel târziu 17.02.2020.

Înapoi