Dezbatere publica - Proiect impozite si taxe locale 2021
2020-11-23 15:57:19

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publicăîn calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna deceembrie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

-proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău

Înapoi